Music from the Well vormt een platform
voor de diverse muzikale activiteiten
van Will Sophie en Susan Zeegers.